Eindejaarstips Top 10

Vóór 1 januari 2018 kun je wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vind je 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.

1. Besteed je vrije ruimte volledig

Werkgevers mogen 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. Ga na of u dit jaar wellicht vrije ruimte overhoudt. Is dit het geval, dan kun je de nog resterende vrije ruimte besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals een leuk kerstpakket.

2. Geef jezelf als dga een belastingvrije bonus

Je kunt de vrije ruimte ook besteden aan een bonus voor jezelf als dga. Dat geldt ook voorje echtgenoot of partner als deze ook op de loonlijst van de bv staat. De bonus moet gebruikelijk zijn, maar de fiscus accepteert een bedrag van €2.400 per persoon per jaar aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.

3. Optimaliseer je investeringsaftrek

Als je in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeer je niet meer dan € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreig je het maximum van € 312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn een deel van uw investeringen uit te stellen naar 2018.

4. Maximaliseer het voordeel van de LIV

In 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML) het lageinkomensvoordeel (LIV). Er moet wel sprake zijn van minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar. Voor wat betreft de verloonde uren, gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Zit een werknemer onder de grens, dan kan het lonend zijn het aantal uren te verhogen.

5. Keer nog dit jaar in

Heb je de afgelopen jaren te weinig inkomen aangegeven, dan kun je nog dit jaar boetevrij aangeven (inkeren). Doe je dit binnen twee jaar na indiening van he aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geef je na de periode van twee jaar aan dat je te weinig belasting hebt afgedragen, dan krijg je tot 1 januari 2018 een vermindering van je boete. Als je wacht tot ná 1 januari 2018 en dan pas aangeeft dat je te weinig inkomen hebt aangegeven of te weinig belasting hebt betaald, dan zal wel een boete worden opgelegd. Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer je een en ander niet vrijwillig had gemeld.

6. Trek btw op privégebruik auto af van de winst

Voor auto's van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet je in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betalen. Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor auto's die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming zijn gebruikt en tot je bedrijfsvermogen horen, geldt een forfait van 1,5%, net als voor auto's waarvoor je bij de aankoop geen btw in aftrek heeft gebracht. De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor je bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

7. Bereken optimum niet-aftrekbare gemengde kosten

De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privékarakter, is voor ondernemers in de inkomstenbelasting beperkt tot 80%. Zij mogen er echter ook voor kiezen een vast bedrag van €4.500 niet in aftrek te brengen. Dit is alleen voordeliger als je in een jaar meer dan €22.500 aan bovengenoemde kosten maakt. Kies alleen dan voor het vaste bedrag van €4.500. Ondernemers met een bv moeten zelf berekenen vanaf welk bedrag aan gemengde kosten de vaste aftrek voordeliger is.

8. Kies de fiscaal voordeligste beloning voor je meewerkende partner

Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting en is je partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kun je hier fiscaal rekening mee houden. Je kunt kiezen voor de meewerkaftrek, dit is een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. Je kunt echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal €5.000 te bedragen. De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van je partner. De arbeidsbeloning wel, want je partner wordt hier zelf voor belast en betaalt hier ook premies Zvw over.

9. Verminder je gebruikelijk loon met kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen kun je in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2017 minstens €45.000 dient te bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1.

10. Vier kerst binnenshuis

Een personeelsfeestje of kerstborrel is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig als je dit viert in je bedrijfspand. Dit is fiscaal aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd. Zo blijft er meer vrije ruimte over voor belaste vergoedingen en verstrekkingen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.