Drie last minute-tips voor de dga

Wat kun je als dga deze laatste dagen in 2017 nog regelen om het jaar financieel slim af te sluiten? Een drietal tips die je op korte termijn nog kunt regelen.

Benut je jaarruimte met lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Je kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst. Zorg dat je de bedragen voor 1 januari 2018 betaalt! Alleen dan kun je deze nog in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting 2017.

Profiteer van 34,5% belastingkorting bij afkoop pensioen

Als dga kun je je pensioen in eigen beheer afkopen. Wil je dit? Dan is het wellicht verstandig er nu vaart achter te zetten. In 2017 is de belastingkorting die je krijgt met 34,5% namelijk het hoogst. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Je partner en eventueel je ex-partner moeten instemmen met de afkoop. Verder moet je binnen één maand na de afkoop van je opgebouwde pensioen in eigen beheer, de Belastingdienst van je keuze op de hoogte stellen.

De werkkostenregeling geldt ook voor jou

Als dga ben je voor de fiscus gewoon een werknemer. Volgens de werkkostenregeling mag je jaarlijks 1,2% van de totale loonsom van je bv besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Deze blijven dan onbelast. Er geldt echter wel een voorwaarde en dat is dat alle vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk moeten zijn binnen een branche. Ze mogen niet meer dan 30% afwijken van wat 'normaal' is. De fiscus doet echter over vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400 per werknemer per jaar niet moeilijk. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zijn dus altijd gebruikelijk.

Uiteraard is elke individuele situatie weer anders. Overleg daarom altijd met je accountant of fiscaal adviseur.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.