Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

Bron: SRA

Heb je in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

Let op! Voor het school- c.q. studiejaar 2018/2019 kun je een aanvraag indienen tot en met 16 september 2019 uiterlijk 17.00 uur.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is vooral gericht op mbo’ers. Je dient de subsidie na afloop van de begeleiding aan te vragen.

Maximaal € 2.700

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per werknemer per jaar. Bij overschrijding van de beschikbare budgetten kan de subsidie lager uitvallen.

Voorwaarden

Per onderwijscategorie gelden aanvullende voorwaarden. Zo dien je veelal erkend te zijn als leerbedrijf om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Administratie

De subsidieregeling vereist ook dat je een deugdelijke administratie bijhoudt met betrekking tot de in dienst zijnde leerlingen. Hieruit moet blijken dat je aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet. Bij gebleken gebreken kan de subsidie worden teruggevorderd.

Heb je vragen over de Subsidieregeling Praktijkleren, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.