Bewindvoerdersorganisaties

Bewindvoerders en curatoren hebben een grote verantwoordelijkheid, zowel naar klanten als naar het maatschappelijk verkeer. Wij zijn kritisch over de inrichting van processen rondom bewindvoering en inkomensbeheer. Door onze brede kennis kunnen wij deze processen op een hoogwaardig niveau toetsen en de kwaliteit waarborgen die noodzakelijk is. Wij durven onze mening te geven. We dragen daarmee zichtbaar bij aan de bewustwording van de klant en eventuele verbetering van de processen.

Voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moet jaarlijks een audit uitgevoerd worden door een accountant. Dit is bepaald in het Besluit kwaliteitseisen, beschermingsbewindvoerders en mentoren. De wijze waarop deze audit moet worden uitgevoerd, is opgenomen in het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. De uitkomst van de audit is een rapport van feitelijke werkzaamheden die je moet aanbieden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB). Deze verplichting geldt niet alleen voor bestaande organisaties, maar ook voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die door het LKB toegelaten willen worden.

Wij voeren deze audits met name uit voor curatoren en beschermingsbewindvoerders. Brancheverenigingen kunnen vanwege hun specifieke kwaliteitseisen vragen om aanvullende rapportages ten opzichte van het model van het LKB. Ook deze aanvullende audits voeren wij uit.

Wouter van Geest

Wouter van Geest

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk