Subsidie advies

Subsidieadvies kan daadwerkelijk geld opleveren. De succeskans verschilt wel sterk bij de vele regelingen; het toekennen van subsidie kan vrijwel zeker zijn, maar ook door loting bepaald worden.

Je beslist als ondernemer altijd zelf of je een subsidie wel of niet aanvraagt. Daarbij wil je betrouwbaar en breed advies. Niet alleen over hoeveel je kunt krijgen , maar ook hoeveel moeite dat kost en of je de subsidie uiteindelijk wel krijgt. Wij baseren ons op onze ervaring, ons netwerk en soms ook op een beknopte toets vooraf bij de betrokken subsidieverstrekker.

“Kunnen jullie hier iets mee?” Die vraag horen wij graag zo vaak mogelijk. Beter tien keer teveel dan één keer te weinig. En stel die vraag ook zo vroeg mogelijk, als het kan in de planvormingsfase.

Dingen die jij gewoon als je werk beschouwt, kunnen zomaar een subsidiabele activiteit blijken te zijn, of kunnen dat worden door bijvoorbeeld het aantrekken van een samenwerkingspartner. Vraag eens een gesprek aan om te praten over je onderneming. Het leidt tot een eerste inventarisatie van potentieel toepasbare regelingen en of daar iets uit voortkomt beslissen we in goed overleg. Op die manier verandert de vraag van “Kunnen jullie hier iets mee?” in “Kunnen wij hier iets mee?”.

Erik van der Kooi

Erik van der Kooi

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk