Salarisadministratie

Het beheren en uitvoeren van een goede salaris- en personeelsadministratie kost veel tijd. Wij nemen je daarom graag werk uit handen, zodat je veel tijd bespaart en er voor jou meer ruimte is om te ondernemen.

Denk aan:

  • Het verwerken van maandelijkse mutaties.
  • Het opstellen en verstrekken van digitale journaalposten, loonstaten, loonstroken en jaaropgaven.
  • Het indienen van de aangiften loonheffingen bij de Belastingdienst.
  • De aanvraag en advisering over zwangerschapsverlof of uitkeringen en de verwerking daarvan in de salarisadministratie.
  • Ondersteuning bij het inrichting van je Ruitenburg Salaris Online omgeving.
Met Ruitenburg Salaris Online hebben je medewerkers overal en altijd inzicht in hun loonstroken, persoonlijke gegevens en verlof via de telefoon, tablet of pc. Het is mogelijk om je volledige personeelsdossier op te bouwen in een beveiligde omgeving. Daarnaast kan je signalen ontvangen en verzenden wanneer en naar wie je wilt, bijvoorbeeld voor een verjaardag of jubileum.

  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk