Salarisadministratie

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Salarisadministratie
 • Fiscaal advies op het gebied van personeel
 • Pensioenadvies op het gebied van personeel
 • Personeelsadvies
 • Verzuimbegeleiding
 • Juridisch advies op het gebied van personeel
 • Kennis van meerdere salarispakketten

Bovenstaande diensten worden op basis van uurtarief gefactureerd, met uitzondering van de salarisadministratie. 

Salarisadministratie - Ruitenburg Salaris Online

Je kunt kiezen uit drie verschillende pakketten voor salarisadministratie. 

Ruitenburg Compleet
Wij verzorgen de salarisadministratie en stellen de output digitaal beschikbaar aan jou.

Ruitenburg Samen
Wij verzorgen samen met jou de salarisadministratie; jij voert mutaties in, wij controleren en verwerken deze en stellen de output digitaal beschikbaar aan jou.

Ruitenburg Zelf
Wij zorgen ervoor dat je het programma Ruitenburg Salaris Online kunt gebruiken en dat je account op jouw onderneming is afgestemd. Jij verzorgt in eigen beheer de salarisadministratie onder je eigen verantwoording.

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden per loonstrook per maand, voor standaard werkzaamheden (exclusief btw), voor volledig Nederlandse ondernemingen.
 
  < 10 werknemers   < 25 werknemers   < 50 werknemers   50 > werknemers  
Ruitenburg Compleet    € 19,75  € 16,25  € 11,75  € 6,50 - € 11,00
Ruitenburg Samen  € 17,25  € 13,25  € 10,25  € 6,50 - € 9,50
Ruitenburg Zelf  € 3,25  € 3,25  € 3,25  € 3,25

Eenmalige aansluitkosten
Onder deze aansluitkosten vallen onder andere de aanvraag van het loonheffingsnummer, aansluiting bij de Belastingdienst en het invoeren van werknemers:

1 - 10 werknemers  € 500
11 - 25 werknemers € 1.000
26 - 50 werknemers € 1.250
50 > werknemers In overleg
Holding € 175
Bij bestaande klanten uren * tarief    


Online inzicht in gegevens

Jouw medewerkers kunnen via Ruitenburg Salaris Online de volgende gegevens bekijken (in overleg kan hiervan worden afgeweken):
 • Loonstroken
 • Jaaropgave
 • Overzicht persoonsgegevens
 • Documentengenerator
 • Vastleggen van documenten voor het personeelsdossier
 • Online aanvraag verlof
 • Online vakantiekaart
 • Declaraties
Managers kunnen via Ruitenburg Salaris Online de volgende gegevens bekijken (in overleg kan hiervan worden afgeweken):
 • Vastleggen van documenten voor het personeelsdossier
 • Verzuimregistratie
 • Vastleggen van verstrekkingen zoals een leaseauto of mobiele telefoon
 • Vastleggen van opleidingen
 • Vastleggen van gespreksverslagen

Dienstverlening per pakket

 Werkzaamheden   Compleet   Samen   Zelf   
Invoeren nieuwe medewerkers         X In overleg  
Invoeren salaris en personeelsmutaties per werknemer        X    
Controle en verwerking van de door jouw ingevoerde mutaties         X  
Salarisverwerking per verloningsperiode       X      X  
Loonstroken per werknemer (digitaal)       X      X  
Digitale aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst       X      X  
Loonjournaalsposten voor de financiële administratie (digitaal)        X      X  
Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)       X      X  
Automatisch en op tijd software aanpassen voor cao's, wetten en overige regelgeving       X      X     X
SEPA-bestanden voor salarisbetaling werknemers en betalen loonheffingen aan de Belastingdienst        X      X  
Telefonische ondersteuning        X      X  
Jaarwerk en loonopgave werknemers (digitaal)       X      X  
Loonkostenoverzicht (digitaal)       X      X  
Controleren, bewaken en toepassen cao       X    
Controleren en bewaken arbeidsovereenkomsten afloop/flexwet       X    
Aanleveren importsheet voor invoeren van salaris- en personeelsmutaties             X     X

Ruitenburg Salaris Online is ook in het Engels beschikbaar.

Mark de Bes

Mark de Bes

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
 • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
 • Brede kennis & totaaloplossingen
 • Toegang tot een internationaal netwerk