Wat is een samenstellingsverklaring?

Als accountant kan ik verschillende soorten verklaringen afgeven bij de jaarrekening van een onderneming:

 • Samenstellingsverklaring
  Ik help de onderneming bij het opstellen van de jaarrekening.
 • Controleverklaring
  Ik geef een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid.
 • Beoordelingsverklaring
  Ik geef een conclusie met een beperkte mate van zekerheid.

Wanneer heb je een samenstellingsverklaring nodig?

In de praktijk hangt dit samen met de grootte-criteria van de onderneming. Middelgrote en grote ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Kleine en micro ondernemingen zijn hiervan vrijgesteld. Een samenstellingsverklaring is dan voldoende. Met een samenstellingsverklaring geef je als ondernemer aan dat de jaarrekening samen met een accountant is opgesteld. De accountant gaat voornamelijk na in hoeverre de jaarrekening aansluit bij zijn beeld van de onderneming. Bij mkb-ondernemingen is dit een veelvoorkomende verklaring.

Wat de opdracht ook is, als accountant moet ik altijd professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig zijn en informatie vertrouwelijk behandelen.

Wat is een samenstellingsverklaring?

Wanneer ik als accountant het bestuur van een onderneming help bij het maken van de jaarrekening, geef ik hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat het volgende:

 • Inhoud van de opdracht
 • Verantwoordelijkheden van het bestuur van de onderneming
 • Verantwoordelijkheden van de accountant

Omdat ik als accountant het bestuur van de onderneming help met het maken van de jaarrekening, ga ik uit van de informatie die ik ontvang van dat bestuur. Ik onderzoek in principe niet of deze informatie correct is, tenzij ik daar aanwijzingen voor heb of twijfel aan de juistheid of volledigheid van deze informatie.

Soms help ik het bestuur bij het maken van schattingen of bij de keuze van passende grondslagen voor financiële verslaggeving. Ik overleg hierover altijd met het bestuur en zorg ervoor dat het bestuur de gemaakte keuzes begrijpt, zodat ze de verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kunnen nemen.

Wanneer de jaarrekening is opgesteld ga ik als accountant globaal na of het beeld van de jaarrekening aansluit met mijn kennis van de onderneming. Als ik denk dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan vraag ik het bestuur om aanvullende informatie. Zo nodig stel ik zelf aanpassingen voor.

Als ik de opdracht niet kan afmaken omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te laten maken in de jaarrekening, dan geef ik de opdracht terug. In dat geval informeer ik ook eventuele toezichthouders, zoals een raad van commissarissen. Gelukkig komt dit zelden voor.

De toegevoegde waarde van een samenstellingsverklaring

Met een samenstellingsverklaring ben je verzekerd van een kwalitatieve goede financiële verantwoording van de jaarrekening. Als accountant zorg ik ervoor dat de jaarrekening voldoet aan de minimale verplichtingen volgens de wetten en richtlijnen.

De voordelen van het hebben van een samenstellingsverklaring zijn in het kort:

 • De jaarrekening is correct opgesteld en alle benodigde onderdelen zijn aanwezig.
 • Een jaarrekening met een samenstellingsverklaring biedt veel meer zekerheden voor derden (bijvoorbeeld banken) dan een jaarrekening zonder samenstellingsverklaring.
 • Op basis van de jaarrekening met een samenstellingsverklaring mag je van de accountant deskundig advies verwachten.

Omdat ik als accountant het bestuur help bij het maken van de jaarrekening, geef ik geen oordeel of conclusie over de jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening, bijvoorbeeld een subsidieverstrekker of aandeelhouders, een oordeel of conclusie willen, moet een accountant een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren. Dit zijn grotere opdrachten die veel meer werk van de accountant vragen, omdat er meer zekerheid wordt afgegeven.

In een volgende blog licht ik de beoordelings- en controleverklaring toe.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Jacqueline Steeneveld

Jacqueline Steeneveld

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)