Samenstellen jaarrekening

Een jaarrekening bestaat uit:

 • De balans; dit is een overzicht van al je zakelijke bezittingen en schulden aan het begin en het einde van het jaar.
 • De winst- en verliesrekening; dit is een overzicht van al je zakelijke opbrengsten en kosten. Het verschil tussen de opbrengsten en kosten is winst of verlies.
 • Toelichting; de omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van je onderneming.

De jaarrekening is dus de financiële verantwoording van je bedrijf en een belangrijke bron van informatie voor jezelf, maar ook voor de bank of de Belastingdienst.

De eisen waaraan je jaarrekening moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet en in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Wij zorgen dat je jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met die wet- en regelgeving. In het bijbehorende accountantsrapport staat een financiële samenvatting en de belangrijkste kengetallen van je onderneming. Die gebruik je als basis voor de financiële en fiscale planning van je bedrijf.

Ook ontvang je een samenstellingsverklaring waarin wij bevestigen dat we de jaarrekening hebben opgesteld onder toepassing van de relevante verslaggevingsgrondslagen.

Wat zijn de belangrijkste punten waar wij op letten bij het samenstellen van jouw jaarrekening?

 • Dat kosten en opbrengsten op de juiste wijze verwerkt zijn. Kosten en opbrengsten moet je in principe toerekenen aan het jaar waarop ze betrekking hebben, maar winsten hoef je alleen in je jaarrekening op te nemen als ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen verwerk je pas in de cijfers zodra ze bekend zijn.
 • Is er rekening gehouden met openstaande vorderingen? Als openstaande vorderingen niet of niet volledig worden voldaan, mag je daar in je jaarrekening een voorziening voor opnemen.
 • Zijn er niet-gangbare voorraden waarvoor je een voorziening moet treffen?
 • Zijn er nog opdrachten in uitvoering die alvast opgenomen moeten worden op de balans?
 • Is alle omzetbelasting goed aangegeven bij de Belastingdienst en sluit het saldo dat als vordering of schuld aan omzetbelasting op de balans staat, aan bij het saldo van je aangifte omzetbelasting voor dat jaar?

 • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
 • Brede kennis & totaaloplossingen
 • Toegang tot een internationaal netwerk