Aanvullende steunmaatregelen naar aanleiding van lockdown tot 19 januari

Als gevolg van de strengere lockdownmaatregelen, die tot en met 19 januari 2021 van kracht zijn, is het bestaande steunpakket uitgebreid. Naast de verlenging van de aanvraagtermijn voor de NOW 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Voor alle MKB'ers geldt dat zij recht hebben op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij meer dan 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 aan vaste lasten in het vierde kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage in de TVL zal vanaf het vierde kwartaal van 2020 meegroeien met de mate van het omzetverlies en zal gelden tot en met het tweede kwartaal van 2021. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 januari 2021. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD benodigd. Er is bepaald dat de TVL in fases verder zal worden verlengd tot 30 juni 2021.

Horecaondernemers

Ondernemers in de horeca hebben bovenop de TVL recht op een eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten (HVA). Deze bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van tenminste 30%) en zal oplopen naarmate een groter omzetverlies ontstaat. De tegemoetkoming bedraagt ten hoogste € 20.160 en is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting. De extra tegemoetkoming wordt op basis van de SBI-code bepaald.

Deze tegemoetkoming wordt automatisch verwerkt bij aanvraag van de TVL over het vierde kwartaal van 2020 en hoeft dus niet apart te worden verzocht.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Winkeliers met een kerstvoorraad krijgen de zogenoemde opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag loopt parallel aan het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Deze regeling is hetzelfde vormgegeven als de aanvullende regeling voor horeca ondernemers. Er is een lijst van SBI-codes van winkels die in aanmerking komen voor de VGD. Dit betreft met name detailhandel.

De 'voorraadvergoeding' of ‘voorraadsubsidie’ vormt een opslag op de TVL en wordt berekend op basis van het omzetverlies en de omvang van de winkel. Er geldt een maximum subsidie van
€ 20.160. De vergoeding komt bovenop bestaande regelingen voor de loonkosten en andere vaste lasten van ondernemers en is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting. De vergoeding zal pas begin volgend jaar aan de winkeliers kunnen worden uitgekeerd.

Voor de VGD hoeft geen aparte aanvraag te worden gedaan. Deze loopt automatisch mee bij de aanvraag van de TVL over het vierde kwartaal van 2020.

Ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Voor ondernemers in de evenementenbranche en toeleveranciers daarvan komt een specifieke module voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Deze zogenoemde evenementenmodule voor het vierde kwartaal gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open voor een periode van vier weken. De andere volgt in het eerste kwartaal van 2021. Over de aanvraagprocedure en voorwaarden wordt later meer bekend gemaakt.

Indien een ondernemer in aanmerking komt voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kan geen gebruik worden gemaakt van de evenementenmodule. Ook niet als het omzetverlies kleiner is dan 30%.

Lage btw-tarief sportscholen

Voor sportscholen komt een kleine tegemoetkoming. De online sportlessen die zij aanbieden, vallen zolang zij gedwongen dicht zijn onder het lage btw-tarief van 9%. Dit is een herhaling van de maatregel die al gold toen eerder dit jaar sportscholen moesten sluiten.

Reiskosten

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die de werkgever al voor 13 maart 2020 toekende. In januari 2021 wordt kenbaar gemaakt hoe na 1 februari 2021 wordt omgegaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Verlengd uitstel van betaling

Al eerder was gemeld dat de periode van uitstel van betaling voor belastingaanslagen wordt verlengd tot 1 april 2021. Vanaf 1 juli 2021 start het aflossen van de belastingschuld, via een betalingsregeling van 36 maanden.

Daarnaast bestaat het voornemen alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan (of nog aangaan), betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. Het aflossingsschema zal derhalve pas na die datum hoeven te starten en wordt met een half jaar verlengd tot drieënhalf jaar (dus tot 1 januari 2025). Daarnaast wordt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw op deze leningen tijdelijk stopgezet.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.