Subsidies glastuinbouw: vraag vanaf 11 april je subsidie aan!

In dit bericht informeren we je over de subsidie Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) en Marktintroductie energie-innovatie (MEI) die je beide vanaf 11 april kunt aanvragen. Wil je gebruik maken van deze subsidieregeling of meer informatie voordat je een besluit neemt, neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren en helpen je graag.

Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG)

De regeling is open van 11 april t/m 28 juni met een budget van €30 miljoen. We raden je aan om de EG-subsidieaanvraag goed voor te bereiden. De regeling geldt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Wat krijg ik gesubsidieerd?

Vraag je deze subsidie aan, dan wordt maximaal 20% van de investering die onder deze subsidie valt gesubsidieerd. Per investering is ook een minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld.

Investeringen die in 2024 in aanmerking komen voor subsidie

 • Tweede energiescherm (geen gevelscherm, verduisteringsscherm of lichtafschermingsscherm)
  • Eisen scherm:
   >45% energiebesparing
   <25% lichtafscherming
   er is al een 1e energiescherm met min. 35% energiebesparing
 • Aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
 • Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of –cluster
 • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
 • Hogedruk vernevelingsinstallatie, met een druppelgrootte van maximaal 5 micrometer
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijde AR-coating
 • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door full LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen

Geen subsidie voor verplichte energiebesparende maatregelen

Vanuit de energiebesparingsplicht zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. De EG-subsidie verstrekt geen subsidie voor maatregelen die bedrijven verplicht zijn te nemen. In de EG-aanvraag moet de ingediende rapportage in het kader van de energiebesparingsplicht worden meegestuurd.

Voorwaarden

Pas na de publicatie van het openstellingsbesluit in de Staatscourant (dat was op 22 december 2022) mag de opdracht voor de investering zijn gegeven. Neem hierin een ontbindende voorwaarde op waarin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als je geen EG-subsidie krijgt. De werkzaamheden mogen pas beginnen nadat de subsidie is aangevraagd.

MEI-regeling

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2024 (budget € 8,5 miljoen) is voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Van 11 april tot 10 mei 2024 is deze subsidieregeling open. Heb je plannen op dit gebied, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Subsidycloud

Wij werken op het gebied van subsidies intensief samen met SubsidyCloud. Je gaat daarom een overeenkomst aan met SubsidyCloud als wij de subsidieaanvraag voor je verzorgen. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

Heb je vragen, neem dan contact op met een van onze subsidie-adviseurs.

Deel dit artikel