Estate planning

Onderstaande onderwerpen komen onder andere terug in Estate Planning.

Huwelijk en samenwonen

Woon je samen en ben je getrouwd, dan is je echtgenoot jouw erfgenaam. Een samenwonende partner is dat niet. Ook voor de inkomstenbelasting en erfbelasting maakt het verschil of je getrouwd bent of niet. Daarnaast is het belangrijk dat de regelingen in je samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden, niet de wensen in je testament doorkruisen (en andersom).

Testament

Een goed ingericht testament is flexibel en kan, wanneer je dat wilt, bij je overlijden nog alle kanten op. Wij adviseren je over alle facetten in een testament, zoals:

  • Erfdelen
  • Legaten
  • Renteclausules
  • Bewind
  • Voogdij
  • Executele

Levenstestament

Heb je al eens nagedacht over wat er gebeurt als je (tijdelijk) jouw wil niet kenbaar kan maken? Bijvoorbeeld wanneer je alzheimer krijgt, of door een ongeluk in coma raakt? Een door de rechter aangewezen bewindvoerder, mentor of curator kan dan voor jou beslissingen nemen, óf je kunt zelf in controle zijn. Door vooraf iemand aan te wijzen en te machtigen. Je kunt daarbij aangeven wat jouw wensen zijn op financieel, medisch en vermogensrechtelijk gebied. Dit noemen we een levenstestament en kan dus op iedereen van toepassing zijn, jong of oud.

Schenken

Schenken kun je doen bij overlijden, maar ook als je nog leeft. In het tweede geval bespaar je erfbelasting en kan je degene aan wie je schenkt, je kinderen bijvoorbeeld, nog zien genieten van je schenking.

Maar wat als je niet wilt zien dat het geld verbrast wordt, of je wilt nog niet definitief schenken? Een bewind, herroepelijk schenken, een ontbindende voorwaarde of een schenking op papier is dan een alternatief. Ook moet je op de hoogte zijn van de schenkingsvrijstellingen en de tariefschijven in de gaten houden.

Belastingbesparing is een belangrijk aspect van estate planning. Laat de schenking niet je testament doorkruisen of de renteaftrek bij je kinderen frustreren. Laat je door ons adviseren.

De kosten voor het gebruik van de benodigde software vooor het opstellen van de aangifte erf- en schenkbelasting, belasten wij door. Bekijk hier een overzicht van deze kosten.

Esther Boer

Esther Boer

Adviseur
Hulp bij dienstkeuze
  • Geen lange rapporten, maar duidelijk advies
  • Brede kennis & totaaloplossingen
  • Toegang tot een internationaal netwerk