Zo meet en beïnvloed je het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland zal in 2022 boven de 5% uitkomen. Dit betekent dat een werknemer gemiddeld 13 dagen niet werkt, vanwege arbeidsongeschiktheid. In de afgelopen jaren was het verzuimpercentage niet zo hoog als in 2022. Hoe meet je het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf en wat kun je doen om dit cijfer te beïnvloeden? Ik bespreek het in deze blog.

Bereken jouw verzuimpercentage

Het verzuimpercentage kan als volgt berekend worden: aantal ziektedagen / totaal aantal werkdagen x 100. Voor parttimers bereken je het aantal ziektedagen en werkdagen aan de hand van het parttime percentage van de medewerker.

Voorbeeld
In een bedrijf werken 10 medewerkers, waarvan 6 fulltime en 4 parttime (50%). Een jaar telt 261 werkdagen. Het totaal aantal beschikbare werkdagen van alle werknemers samen is (6 x 261) + ((4 x 0,5) x 261) = 2.088 dagen.

Er zijn 3 werknemers ziek geweest:
Medewerker 1: 8 ziektedagen
Medewerker 2: (parttime) 7,5 ziektedagen (15 ziektedagen x 0,5)
Medewerker 3: 103 ziektedagen

Totaal 118,5 ziektedagen

Het ziekteverzuimpercentage van dit bedrijf is 118,5 ziektedagen/2.088 beschikbare dagen x 100% = 5,7%.

Vergelijk verzuimpercentage

Als je het verzuimpercentage van jouw bedrijf hebt berekend, kun je dit cijfer vergelijken met de landelijke verzuimcijfers. In sommige branches zijn de verzuimcijfers traditioneel hoger, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden zwaarder zijn. Daarom is het goed om ook de verzuimcijfers van jouw branche op te zoeken, zodat je kunt vergelijken of jouw bedrijf hoger of lager verzuim heeft dan collega bedrijven.

Ziekteverzuim terugdringen

Welke maatregelen kun je nemen om grip te houden op het verzuimcijfer in jouw onderneming? Ik geef je een aantal aanbevelingen.

  • Als werkgever blijf je altijd zelf eindverantwoordelijk, zelfs als de bedrijfsarts je verkeerd geadviseerd heeft. Het is daarom belangrijk om zelf de regie te houden en gezond verstand te blijven gebruiken. Blijf voortvarend te werk gaan, hou steeds (belangstellend) contact met de werknemer en onderneem actie als vertraging optreedt.
  • Zorg voor een verzuimprotocol waarin is opgenomen dat de werknemer zich telefonisch ziek meldt op de eerste ziektedag (dus niet via Whatsapp of e-mailbericht). Meld de werknemer daarna direct ziek bij de Arbodienst, verzuimverzekering en/of UWV. Ook wanneer de verwachting is dat het verzuim slechts kort zal duren. De werknemer zou namelijk later kunnen terugvallen in hetzelfde verzuim en je houdt hiermee jouw verzuimcijfers betrouwbaar.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is wettelijk verplicht om binnen 6 weken na de eerste ziektedag een Probleemanalyse op te stellen naar aanleiding van een spreekuur afspraak met de werknemer. Neem geen genoegen met een re-integratie advies van een procesregisseur van de Arbodienst of een latere afspraak met de bedrijfsarts. Ook in het vervolgtraject is het belangrijk dat de werknemer regelmatig bij de bedrijfsarts op het spreekuur verschijnt en dat de afspraken niet worden verzet of worden overgenomen door medewerkers van de Arbodienst die niet de kwalificaties van een bedrijfsarts hebben. Alleen de bedrijfsarts kan op basis van medische gegevens vaststellen of de werknemer in staat is arbeid te verrichten.

Herplaatsen arbeidsongeschikte werknemer

Breng in kaart welke functies binnen jouw bedrijf bestaan zodat je een arbeidsongeschikte werknemer eventueel duurzaam kunt herplaatsen binnen het eigen bedrijf. Kan de werknemer niet intern worden herplaatst (spoor 1), start dan zo spoedig mogelijk de re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2). Je hoeft hier niet mee te wachten tot de eerstejaarsevaluatie. De vragen die je binnen jouw bedrijf moet stellen zijn (in deze volgorde):

  • Is het eigen werk ongeschikt?
  • Is het aan te passen?
  • Zijn andere taken mogelijk?
  • Is er een andere functie beschikbaar?
  • Is er een nieuwe functie beschikbaar nu of in de toekomst? Zo nee? Dan moet spoor 2 worden gestart.

De HR adviseurs van Ruitenburg kunnen adviseren bij alle aspecten van het verzuim van personeel. We kunnen de verzuimcijfers in kaart brengen, helpen bij het op gang brengen van vastgelopen dossiers en nemen graag de administratieve processen rondom verzuim uit handen. Denk hierbij aan ziek- en herstelmeldingen bij de verzekering, UWV en Arbodienst, opstellen van Poortwachter documenten en begeleiden van de WIA aanvraag.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer