De overheid probeert de economie draaiend te houden, hoe zit dat NOW?

Mensen die mij kennen weten dat ik van daadkracht hou en deze onzekere tijd brengt bij onze bestuurders het beste naar boven gemeten in daadkracht. En met de bestuurders bedoel ik dan Mark Rutte met zijn team.

Naast maatregelen om de cashpositie van de ondernemers wat lucht te geven wordt er ook een serieuze subsidieregeling aangeboden, zodat werkgevers hun personeel in dienst kunnen houden: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een regeling die zich kenmerkt door zijn robuuste vormgeving.

Op 6 april 2020 is dit loket zonder noemenswaardige storingen opengegaan en laten wij daar eerlijk over zijn; het feit dat dit loket niet het eerste uur al plat ging heeft vriend en vijand verbaasd. Wat de NOW precies inhoudt kan je lezen op onze website. In deze blog wil ik graag enkele misverstanden over de NOW uit de wereld helpen.

Als ik een beroep doe op de NOW kan ik geen medewerkers meer ontslaan

Dat is niet waar. De enige deur die in het slot wordt gegooid is die van de ontslagaanvraag bij het UWV op bedrijfseconomische gronden. Een ontslagaanvraag op andere gronden kan nog gewoon worden ingediend.
Ontslag met wederzijds goedvinden (veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst) levert ook geen sanctie op.

Het salaris dat ik in januari heb verloond bepaalt de hoogte van de NOW-uitkering

Ook dit is een misverstand. Bij het berekenen van het voorschot wordt inderdaad uitgegaan van het SV-loon van januari. Echter bij het definitief vaststellen van de NOW-bijdrage is de verloning in de periode maart tot en met mei 2020 maatgevend. Daarbij geldt de kanttekening dat een hoger SV-loon in de meetperiode nooit tot een hogere uitkering kan leiden (met andere woorden: er wordt alleen naar beneden bijgesteld).

Mijn omzet over de periode maart tot en met mei 2020 is bepalend voor de berekening van het omzetverlies

Hier biedt de regeling meer mogelijkheden. Uitgangspunt is dat het moet gaan om een aaneengesloten periode van 3 maanden die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het kan dus lonen nog even te wachten met de aanvraag zodat er meer duidelijkheid is over de te kiezen periode. Je wilt immers de periode kiezen waarin de minste omzet wordt behaald. Je kunt overigens tot 31 mei 2020 een aanvraag voor de NOW indienen. Nadeel van het later indienen is wel dat je dan ook het voorschot later zult ontvangen.

De toegang tot de regeling is laagdrempelig gehouden zodat hij voor iedereen toegankelijk is en uitvoerbaar voor de uitvoeringsinstanties (het UWV). Uiteraard is een keerzijde hiervan dat misbruik op de loer ligt. Daarvan heeft de wetgever gezegd dat zij uitgaat van de goede bedoelingen van de werkgever maar dat misbruik in alle gevallen zal worden gemeld aan het Openbaar Ministerie.

Zoals ik aan het begin van mijn blog al schreef heb ik grote waardering voor de daadkracht van onze overheid tijdens deze coronacrisis. Zij sluit haar ogen ook niet voor de realiteit en past regelingen dan ook met grote regelmaat aan zoals bijvoorbeeld de onlangs toegezegde financiële tegemoetkoming aan de sierteeltsector.

Wij zitten bovenop het nieuws en delen onze kennis graag met jullie.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ab Rood

Ab Rood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer