Is het echt nodig om alles vast te leggen?

 

Regelmatig krijg ik de vraag of al die vastleggingen nou echt nodig zijn. Naast de jaarrekening en de fiscale aangiften moet je vaak ook nog akkoordverklaringen, bevestigingen en overeenkomsten ondertekenen.

Het antwoord is ja! Alles goed vastleggen is juist belangrijker geworden in de veranderde cultuur waar we in leven. Tegenwoordig is iedereen steeds beter op de hoogte van zijn rechten en plichten. Partijen belanden dan ook regelmatig in de rechtszaal. Dit hadden zij in veel gevallen kunnen voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te maken en deze in een overeenkomst vast te leggen.

Onlangs heb ik een interne cursus gevolgd waarin ook duidelijk bleek hoe belangrijk de overeenkomst is voor het oprichten van een vennootschap onder firma (hierna ’vof’).

Fiscale voordelen

Het voordeel van het samenwerken in een vof ten opzichte van bijvoorbeeld een bv, is dat bij oprichting van een vof geen notariële akte vereist is. Daarnaast zijn partijen vrij in de te maken afspraken en profiteren vennoten van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Het grote nadeel bij de vof is dat de vennoten zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vof.

Overeenkomst

Een vof is een personenvennootschap die tot stand komt bij een overeenkomst. Met andere woorden: de vennoten werken samen op basis van een overeenkomst met als doel daarmee voordeel te behalen en dit voordeel onderling te delen. Deze overeenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling gesloten worden. Een personenvennootschap kan zelfs zijn aangegaan zonder dat de betrokken partijen zich daar van bewust zijn, gebaseerd op de feitelijke situatie.

Als de vennoten onderling niets hebben geregeld, vult de wet de onderlinge afspraken voor hun samenwerking in. Als er sprake is van een vof betekent dit dat alle vennoten in beginsel vertegenwoordigingsbevoegd zijn. De vennoten kunnen dus afzonderlijk handelen namens de vof en derden aan de vof verbinden. De vraag is of je dat wilt, of dat je deze bevoegdheid beperkt, zodat bij transacties van grotere omvang alle vennoten voor akkoord moeten tekenen.

De wet bepaalt verder dat de winst en het verlies evenredig worden verdeeld naar rato van ieders inbreng, wanneer de vennoten geen verdelingsmodel zijn overeengekomen. Dit kan in de praktijk tot oneerlijke verdelingen leiden.

Toe- en uittreding

Een ander aandachtspunt voor de overeenkomst voor een vof is de situatie van toe- en uittreding. Bij toetreding is een vennoot direct hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die zijn ontstaan voor of na zijn toetreden. Bij uittreden blijft de vennoot aansprakelijk voor de verplichtingen die de vof is aangegaan in de periode waarin hij/zij vennoot was. Dit kan gaan om aanzienlijke verplichtingen, denk bijvoorbeeld aan huurverplichtingen waarvoor de uittredende vennoot aansprakelijk blijft.

Gelukkig kunnen wij samen met jou overeenkomsten opstellen waar bovenstaande discussiepunten in ondervangen worden. 

Modellenshop

Tot slot is het natuurlijk in veel meer gevallen belangrijk om afspraken vast te leggen. Bezoek daarom eens onze Modellenshop met modelbrieven en –contracten voor het opstellen van belangrijke overeenkomsten.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer