Transitievergoeding berekenen

Met deze tool controleer je of bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd is. Je ziet ook meteen hoe hoog de transitievergoeding is. De uitkomst is gebaseerd op de gegevens die jij invult. Heb je vragen over de tool of het berekenen van de transitievergoeding, neem dan contact met ons op.

Waarom onze tool gebruiken?

 • Eenvoudig
 • Bevat meer informatie dan veel andere tools
 • Je kunt een pdf genereren van de uitkomst
 • Houdt rekening met alle voorkomende looncomponenten
 • Geschikt voor verschillende situaties:
  • Korte en lange dienstverbanden
  • Oproepkrachten
  • Werknemers onder de 18 jaar die meer dan 12 uur gemiddeld hebben gewerkt
  • Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Algemene informatie

Gegevens werknemer

Reden van ontslag

Financiële gegevens

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een werknemer een opvolgende arbeidsovereenkomst krijgt bij een andere werkgever, en deze nieuwe werkgever vanwege de verrichte werkzaamheden de opvolger is van de vorige werkgever. Bijvoorbeeld als een werknemer eerst via een uitzendbureau bij een werkgever heeft gewerkt, en vervolgens bij die werkgever in dienst treedt en soortgelijke werkzaamheden verricht.
Arbeidsovereenkomsten worden bij elkaar opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. Controleer altijd in de cao of er eventueel een afwijkende tussenpoos geldt. Als sprake is van opvolgend werkgeverschap en er tussentijds een transitievergoeding is betaald, vul hier dan de datum in waarop de werkgever bij de opvolgend werkgever in dienst is getreden.
Vul hier de eerste datum in waarop het dienstverband niet meer bestaat. Als sprake is van beëindiging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken), vul dan de datum in waarop het opzegverbod bij ziekte eindigt.
Als er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang (bijvoorbeeld bij een oproepkracht), vul hier dan het gemiddelde aantal uren per week in dat gewerkt is in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, vul dan het gemiddelde aantal uren per week in dat is gewerkt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Als de werknemer op staande voet is ontslagen, kan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Neem contact met ons op om te overleggen of de werknemer inderdaad ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.
Het basis bruto maandsalaris staat op de salarisstrook van de werknemer. Als niet elke maand hetzelfde bruto salaris uitbetaald wordt (bijvoorbeeld omdat het salaris per 4 weken betaald wordt), dan moet je het basis bruto maandsalaris zelf uitrekenen.

Als er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang (bijvoorbeeld bij een oproepkracht), gebruik dan het gemiddelde salaris dat is uitgekeerd in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, gebruik dan het gemiddelde salaris dat is uitgekeerd tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag aan overwerk in berekend over het jaar voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan twaalf maanden, gebruik je het gemiddelde overwerk over de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag aan bonus per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan bonussen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag in aan overwerkvergoeding en/of ploegentoeslag per maand. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, gebruik dan het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag in dat aan 13e maand of vaste eindejaarsuitkering betaald zou worden, aan het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt.
Vul hier het bruto bedrag aan bonus per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan bonussen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag aan winstuitkering per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan winstuitkeringen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag aan variabele eindejaarsuitkering per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan eindejaarsuitkeringen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.

Resultaten Transitievergoeding

Genereer een PDF van deze berekening