Transitievergoeding berekenen

Bij ontslag vraag je je af of je werknemer recht heeft op een transitievergoeding, en hoe je die transitievergoeding dan berekent. Met onze tool controleer je of bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd is, en kan je gemakkelijk online de transitievergoeding berekenen. Je ziet ook meteen hoe hoog de transitievergoeding is. De uitkomst is gebaseerd op de gegevens die jij invult. Heb je vragen over de tool of het berekenen van de transitievergoeding, neem dan contact met ons op.

Waarom onze tool gebruiken?

 • Eenvoudig
 • Bevat meer informatie dan veel andere tools
 • Je kunt een pdf genereren van de uitkomst
 • Houdt rekening met alle voorkomende looncomponenten
 • Geschikt voor verschillende situaties:
  • Korte en lange dienstverbanden
  • Oproepkrachten
  • Werknemers onder de 18 jaar die meer dan 12 uur gemiddeld hebben gewerkt
  • Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Algemene informatie

Gegevens werknemer

Reden van ontslag

Financiële gegevens

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een werknemer een opvolgende arbeidsovereenkomst krijgt bij een andere werkgever, en deze nieuwe werkgever vanwege de verrichte werkzaamheden de opvolger is van de vorige werkgever. Bijvoorbeeld als een werknemer eerst via een uitzendbureau bij een werkgever heeft gewerkt, en vervolgens bij die werkgever in dienst treedt en soortgelijke werkzaamheden verricht.
Arbeidsovereenkomsten worden bij elkaar opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. Controleer altijd in de cao of er eventueel een afwijkende tussenpoos geldt. Als sprake is van opvolgend werkgeverschap en er tussentijds een transitievergoeding is betaald, vul hier dan de datum in waarop de werkgever bij de opvolgend werkgever in dienst is getreden.
Vul hier de eerste datum in waarop het dienstverband niet meer bestaat. Als sprake is van beëindiging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken), vul dan de datum in waarop het opzegverbod bij ziekte eindigt.
Als er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang (bijvoorbeeld bij een oproepkracht), vul hier dan het gemiddelde aantal uren per week in dat gewerkt is in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, vul dan het gemiddelde aantal uren per week in dat is gewerkt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Als de werknemer op staande voet is ontslagen, kan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Neem contact met ons op om te overleggen of de werknemer inderdaad ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.
Het basis bruto maandsalaris staat op de salarisstrook van de werknemer. Als niet elke maand hetzelfde bruto salaris uitbetaald wordt (bijvoorbeeld omdat het salaris per 4 weken betaald wordt), dan moet je het basis bruto maandsalaris zelf uitrekenen.

Als er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang (bijvoorbeeld bij een oproepkracht), gebruik dan het gemiddelde salaris dat is uitgekeerd in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, gebruik dan het gemiddelde salaris dat is uitgekeerd tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag aan overwerk in berekend over het jaar voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan twaalf maanden, gebruik je het gemiddelde overwerk over de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag aan bonus per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan bonussen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag in aan overwerkvergoeding en/of ploegentoeslag per maand. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 12 maanden, gebruik dan het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.
Vul hier het bruto bedrag in dat aan 13e maand of vaste eindejaarsuitkering betaald zou worden, aan het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt.
Vul hier het bruto bedrag aan bonus per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan bonussen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag aan winstuitkering per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan winstuitkeringen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
Vul hier het bruto bedrag aan variabele eindejaarsuitkering per maand in. Gebruik hiervoor het gemiddelde bedrag dat de werknemer heeft ontvangen over de 36 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan 36 maanden, deel dan het totale bruto bedrag aan eindejaarsuitkeringen door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.

Resultaten Transitievergoeding

Genereer een PDF van deze berekening

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heb je altijd recht op een transitievergoeding bij ontslag. Vanaf 1 januari 2020 heb je die al vanaf de eerste dag dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan (ook wanneer je in de proeftijd wordt ontslagen). 

Hoe wordt de transitievergoeding bepaald?

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 factoren: hoe lang je in dienst bent geweest en je salaris. Hoe langer je in dienst bent geweest en hoe hoger je salaris, hoe hoger je transitievergoeding. Sinds 1 januari 2022 is de maximale transitievergoeding die je kunt krijgen €86.000 bruto of (als je bruto jaarsalaris hoger is dan €86.000) één bruto jaarsalaris. Ieder jaar wordt het maximale transitievergoedingsbedrag aangepast op basis van de ontwikkelingen omtrent de contractlonen.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Dat lees je in onze blog Wijziging transitievergoeding.

Transitievergoeding van bruto naar netto

De transitievergoeding is een bruto bedrag. Dat betekent dat je er nog belasting over betaalt. Na aftrek van de te betalen belastingen houd je het nettobedrag over: het bedrag dat daadwerkelijk op je rekening verschijnt. Hoeveel transitievergoeding je uiteindelijk netto overhoudt is onder andere afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en de totale hoogte van de vergoeding. Het is niet ongebruikelijk dat de netto transitievergoeding de helft van de bruto transitievergoeding is. 

Transitievergoeding berekenen bij ziekte

Een veelgestelde vraag is of ziekte invloed heeft op de hoogte van de transitievergoeding. Ziekte heeft geen invloed op de transitievergoeding. Wanneer je ziek was tijdens het ontslag, dan heeft dit zowel geen invloed op de lengte van de arbeidsduur als op de hoogte van je bruto maandsalaris. Je brutoloon is het uitgangspunt voor het berekenen van de transitievergoeding. Dit is het brutoloon dat is afgesproken in je contract. Als je brutoloon door ziekte lager is geweest, dan heeft dit dus geen invloed op de transitievergoeding, omdat het loon in het contract wordt gebruikt voor de berekening. Indien je loon lager is door verlof of ziekte, dan wordt de vergoeding berekend op basis van het salaris dat je had verdiend indien je niet met verlof was of ziek was. 

.